Đường dẫn không tồn tại hoặc không hợp lệ như(nhập ký tự lạ, quá dài, không đúng kiểu dữ liệu..vv)
* Khắc phục:
- Truy cập lại, hay thao tác lại (trường hợp bạn đang thao tác mà bị lỗi)
- Nhấn F5 một vài lần (đang truy cập mà bị lỗi)
* Nếu bạn đã kiểm tra các thông tin trên mà vẫn còn lỗi vui lòng liên hệ Liên hệ để được khắc phục.
Trang chủ | Quay lại